VIZA DE REȘEDINȚĂ I. CE DREPTURI OFERĂ ȘI CARE ESTE PROCEDURA ÎNSCRIERII?

1. Diferența dintre domiciliu și reședința temporară

Reglementarea noțiunilor de domiciliu și viză de reședință temporară este reglementată de art. 38, art. 39 și art. 40 din Codul civil. Potrivit art. 38 alin. (1) și alin.(3),  

– domiciliul persoanei fizice este locul unde aceasta își are reședința obișnuită. Se consideră că persoana își păstrează domiciliul atât timp cât nu și-a stabilit un altul. 

– reședința temporară a persoanei fizice este locul unde își are locuința temporară sau secundară. 

Ambele noțiuni se referă la adresa de trai a persoanei, locul unde aceasta poate fi găsită. Diferența dintre aceste noțiuni se face în funcție de criteriul durabilității aflării la acea adresă. 

Prin urmare, domiciliul este locul unde persoana locuiește de obicei, unde stă pe perioadă îndelungată, cu regularitate. Reședința temporară este locul unde persoana locuiește pentru o perioadă scurtă de timp, datorită unui scop temporar, cum ar fi: studii, îngrijiri medicale, desfășurarea activității de antreprenoriat, pe parcursul vânzării și procurării unei alte locuințe de bază etc.)  

În continuare vom a analiza procedura înscrierii atât a adresei domiciliului cât și a reședinței temporare

2. Reglementarea procedurii înregistrării vizei de reședință 

Procedura ținerii evidenței la domiciliu sau reședință temporară, la emigrarea autorizată a locuitorilor Republicii Moldova este reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 125 din 18.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor  de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova (Hotărârea Guvernului).  

Aceasta descrie modul în care autoritățile publice înscriu în actele de identitate ale persoanei informații despre ambele noțiuni analizate. 

Conform art. 3 alin. (5) din Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte nr. 273 din 9.11.1994, buletinele de identitate conțin informații atât despre domiciliul persoanei, cât și despre reședința temporară, concomitent sau separat. 

Deci, persoana își poate înregistra în Registrul de stat al populației atât o adresă de domiciliu, cât și o adresă a reședinței temporare sau doar una dintre acestea. 

3. Ce drepturi oferă viza de reședință?

Potrivit pct. 88 din Hotărârea Guvernului, înregistrarea persoanelor la domiciliu sau la reședința temporară are drept scop evidența locuitorilor Republicii Moldova și nu stabilește drepturile acestora asupra locuinței.  

Faptul că persoana are înscrisă în buletin o adresă de domiciliu și/sau a vizei de reședință temporară nu oferă dreptul de a trăi în acea locuință. 

Mai mult, persoana nu are dreptul de folosință asupra locuinței, de a se implica în folosința și administrarea locuinței de către proprietar sau de a înregistra la evidență o altă persoană fără acordul proprietarului. 

Astfel, proprietarul poate radia înscrierile vizelor persoanelor înscrise în locuința sa și să vândă bunul imobil fără a înștiința persoanele sau a le cere acordul la vânzare. 

Copii minori au dreptul să locuiască în casa părinților săi acolo unde își au adresa de domiciliu părinții săi, însă acest drept apare în temeiul dreptului de abitație stabilit de lege și nu se datorează înscrierii domiciliului în buletin. 

Înregistrarea vizei de domiciliu și/sau vizei de reședință temporare stabilește circumscripția teritorială în a cărei raze persoana va interacționa cu autoritățile publice ce țin de evidența fiscală, medicală, de stare civilă, a populației și așa mai departe.  

Spre exemplu, viza de reședință temporară oferă următoarele drepturi: 

        a) De a vota în circumscripția electorală în raza căreia se află locuința la alegerile locale;

        b) De a înscrie copilul la ogrădinițădin raza teritorială unde se află locuința; 

       c) De a înregistra căsătoriala organul stării civile în raza teritorială a cărei are viza unul dintre soți sau părinți ai acestora; 

        d) De a aplica pentru un ajutor la primăria localității în a cărei raze se află locuința; sau altele.

4. Cine este îndrept să solicite înregistrarea și ce acte prezintă?

4.1. Persoana ce are drept de proprietare asupra locuinței. Înregistrarea la domiciliu sau lareședința temporară se efectuează în temeiul cererii solicitantului însoțită de următoarele documente, după caz: 

1) actul de identitate de uz intern; 

2) actul ce atestă dreptul de proprietate asupra locuinței; 

3) dovada achitării taxelor de stat.  

Actele menționate de depun în original.  

Astfel, proprietarul locuinței își poate înregistra viza de domiciliu sau reședința temporară demonstrând dreptul de proprietate (certificat de moștenitor, contract de vânzare-cumpărare etc.) sau depunând o declarație prin care confirmă faptul că dreptul său de proprietate asupra locuinței este înregistrat în Registrul bunurilor imobile. 

4.2. Persoana care are dreptul de folosință asupra locuinței. În acest caz titularul dreptul va depune: 

1) actul de identitate de uz intern; 

2) actul ce atestă dreptul de folosință asupra locuinței;  

3) dovada achitării taxelor de stat.  

Dreptul de folosință poate fi demonstrat prin următoarele acte:  

1) contractul de locațiune, încheiat în condițiile capitolului VIII din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuinței, între beneficiarul de loc în cămin și locator;  

2) contractul de locațiune sau sublocațiune, încheiat în condițiile capitolului VIII din Legea nr.75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe; 

3) hotărârea instanței judecătorești definitive despre recunoașterea dreptului de folosință asupra locuinței. 

Dacă contractul de locațiune nu interzice expres, atunci persoana care are dreptul de folosință poate înregistra la domiciliu sau la reședință temporară membrii familiei sale. În acest caz, declarația de primire în spațiul locativ se depune de către locatar și membrii majori ai familiei acestuia, care sunt înregistrați deja la domiciliul sau la reședința temporară pe adresa respectivă.

4.3. Persoana are dreptul de folosință asupra locuinței, însă nu îl poate demonstra.

În cazul înregistrării persoanei la domiciliu sau la reședință temporară în locuința proprietate privată asupra căreia aceasta nu are dreptul de proprietate și nu dispune de document ce atestă dreptul de folosință, suplimentar se depune în scris declarația de primire în spațiul locativ de către proprietarul sau coproprietarii locuinței. 

Declarația de primire în locuință, declarația proprietarului sau a coproprietarilor locuinței prin care declară că sunt titulari de drept ai locuinței se depune în scris personal sau de reprezentantul împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, în fața registratorului persoanelor la domiciliu sau la reședința temporară, sau se autentifică de notar ori de alte persoane abilitate prin lege. 

Aceste reglementări se referă la persoanele care închiriază o locuință în baza unui contract de locațiune în formă verbală sau în baza unui contract în formă scrisă însă fără înregistrarea acestuia la organele cadastrale și fiscale competente.  

În acest caz, locatarii vor prezenta buletinele de identitate și vor achita taxa de stat. Pe când, locatorul se va prezenta personal la organul cadastral și va depune o declarație de primire în spațiul locativ. Suplimentar acesta va demonstra dreptul său de proprietate. 

În cazul în care locatorul se află peste hotare sau nu se poate prezenta din alte motive întemeiate, înregistrarea la domiciliu sau reședință a chiriașilor poate avea loc prin următoarele două moduri: 

– să întocmească o declarație  de primire în spațiul locativ în fața unui notar sau la autoritățile diplomatice ale Republicii Moldova de peste hotare și apoi să o transmită chiriașilor; 

– să întocmească o procură autentificată de notar sau de către autoritățile diplomatice ale Republicii Moldova de peste hotare prin care împuternicește o altă persoană să se prezinte la Agenția Servicii Publice și să depună acea declarație scrisă în numele său. 

5. Procedura și taxa pentru înregistrarea reședinței 

Cererea pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară se depune personal de către subiecții menționați mai sus la Centrul Multifuncțional al Agenției Servicii Publice.  

Persoana va achita o taxă de 10 lei pentru înregistrarea vizei de domiciliu și/sau de reședință temporară. În cazul înregistrării noii reședințe cu radierea celei anterioare persoana va achita taxa de 20 lei. 

6. Efectele înregistrării

Înregistrarea domiciliului sau vizei de reședințe temporare atrage după sine apariția drepturilor discutate mai sus. 

Înregistrarea sau schimbarea adresei de domiciliu impune necesitatea preschimbării buletinului de identitate. 

Înregistrarea la domiciliu se efectuează concomitent cu radierea din evidența anterioară fără aplicarea mențiunii de radiere. 

Înregistrarea sau modificarea vizei de reședințe temporare se realizează prin aplicarea mențiunii în fișa de însoțire la buletinul de identitate și nu impune preschimbarea buletinului. 

Înregistrarea persoanei la reședința temporară nu atrage după sine radierea obligatorie din evidentă de la domiciliu

În partea a doua a acestei teme vom discuta despre procedura radierii înregistrării vizei de domiciliu sau reședinței temporare. Articolul dat poate fi accesat AICI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *