Putem folosi locuința în calitate de sediu al unei companii?

Sediul unei societăți comerciale (S.R.L., S.A., S.N.C, S.C.) reprezintă unul dintre atributele principale de identificare și determină locul în spațiu al societății.  

Atunci când vorbim despre sediul unei societăți ne închipuim o construcție unde aceasta își desfășoară activitatea economică sau un oficiu în care activează organele de conducere ale societății. În continuare vom analiza din punct de vedere legal, dacă sediul poate fi stabilit în incinta unei case sau apartament cu destinație locativă. 

1. Poate fi locuința sediul unei companii? 

Potrivit art. 183 alin.(1) din Codul civil, persoana juridică are un sediu, indicat în actele de constituire. 

Conform art. 10 alin.(1) din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr. 220 din 19.10.2007, organul înregistrării de stat înscrie în Registrul de stat datele cu privire la sediul persoanei juridice indicate în actele de constituire și nu este în drept să ceară alte documente pentru confirmarea acestor date.  

Norme similare sunt prevăzute în Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată (art. 4) și Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni (art. 6). 

Observăm că, legea impune un mod obligatoriu existența unui sediu fizic la o anumită adresă, însă nu impune criterii în privința destinației încăperii, suprafeței sau deținerea unui drept asupra încăperii.  

Aceasta înseamnă că, sediul societății comerciale poate fi stabilit și într-o încăpere cu destinație locativă, cum ar fi un apartament sau o casă particulară la sol, etc.  

Registratorii de stat nu sunt în drept să solicite acte care ar confirma deținerea uni drept de proprietate sau de folosință asupra locuinței, de aceea poate fi proprietatea unui fondator sau a unei rude a acestuia. Răspunderea pentru autenticitatea datelor prezentate cu privire la sediu o poartă societatea comercială. 

În Registrul de stat se va indica în calitate de sediu numărul apartamentului sau a casei, strada în care este amplasat și localitatea. În localitățile rurale unde nu există aprobat planul cu indicarea străzilor, în Registru se va indica doar denumirea localității și raionul. 

Legislația actuală nu prevede careva restricții în privința numărului de societăți care pot avea sediul într-o singură locuință. 

Pentru folosirea apartamentului dintr-un bloc locativ în calitate de sediu nu este necesar acordul vecinilor. Important este de menționat că, indicarea sediului în locuință nu acordă și dreptul de a desfășura activitate economică în incinta acesteia. Despre autorizația de funcționare vom vorbi într-un alt articol. 

2. Avantaje și dezavantaje 

Avantajele folosirii locuinței în calitate de sediu sunt următoarele: 

     – lipsa cheltuielilor pentru închirierea unui oficiu; 

     – celeritatea depunerii cererii de înregistrare, deoarece nu necesită timp pentru identificarea oficiului; 

     – recepționarea corespondenței la domiciliul; 

     – dreptul de a desfășura activități economice în alte localități decât în cea în care se află sediul. 

Pe lângă avantajele vizibile, folosirea locuinței în calitate de sediu are și unele dezavantaje, cum ar fi: 

     – adresa sediului determină competența autorităților publice de supraveghere a societății. Organul înregistrării de stat care va înregistra societatea, organul fiscal, organele din domeniul protecției muncii, asigurărilor medicale, asigurărilor sociale, etc., vor fi cele din unitatea administrativ-teritorială unde se află locuința;  

     – în cazul acționării societății în judecată, instanța competentă de soluționarea litigiului va fi cea în a cărei raze de circumscripție se află locuința; 

     – impedimente la recepționarea corespondenței în localitățile rurale unde nu există denumiri de străzi;  

     – obligația de a deține în locuință toate actele indicate la art. 10 din Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată și art. 92 din Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată; 

    – autoritățile competente pot efectua controale de stat a activității de întreprinzător în incinta locuinței indicate în calitate de sediu. 

3. Adresa poștală 

Potrivit art. 183 alin.(3) din Codul civil, adresa poștală a persoanei juridice este cea de la sediu. Persoana juridică poate avea și alte adrese pentru corespondență. 

Astfel, în actele emise de către societate sau în datele de contact puteți să indicați adrese alternative la care să fie expediate scrisorile sau livrările de pachete. 

Este important de menționat că, toate documentele și scrisorile intrate la sediu se consideră recepționate de către societatea comercială. Prin urmare se impune o diligență sporită la recepționarea corespondenței, or, aceasta pot genera efecte juridice nefaste, cum ar fi, recepționarea unor somații din partea organelor fiscale, protecției muncii, pretenții privind punerea în întârziere sau citații pentru prezentarea în fața instanței de judecată etc. 

4. Schimbarea sediului  

Având în vedere că, sediul societății comerciale este indicat în mod obligatoriu în actul de constituire, atunci modificare sediului în Registrul de stat va fi realizată după modificarea actului de constituire de către Adunarea generală a membrilor. 

În cazul în care ați decis să transferați sediul societății comerciale din locuință într-o altă locuință sau oficiu, după adoptarea deciziei corespunzătoare este obligatorie publicarea unui aviz în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” despre modificarea sediului sub sancțiunea plății de despăgubiri. La fel, în termen de 30 de zile, trebuie să solicitați Agenției Servicii Publice efectuarea înscrierilor respective în Registrul de stat.  

La depunerea cererii privind modificarea sediului se prezintă și dovada publicării avizului în Monitorul Oficial. 

În cazul schimbării denumirii străzii sau a localității în care este amplasată locuința înregistrată în calitate de sediu, Agenția Servicii Publice poate din oficiu, la cererea persoanei interesate sau a societății comerciale să modifice sediul în Registrul de stat cu noua denumire de stradă, localitate. 

În această situație modificarea se efectuează fără adoptarea unei decizii, doar în baza actului legislativ sau normativ al autorității care a decis schimbarea denumirii străzii sau a localității (art. 19 din Legea nr. nr. 220 din 19.10.2007). 

Analiza avantajelor și dezavantajelor aparține fondatorilor societății, însă este important să menționăm că, folosirea locuinței în calitate de sediu nu creează careva riscuri juridice asupra dreptului de proprietate, întru-cât aceasta nu poate fi urmărită pentru eventualele datorii ale societății.  

În cazul în care aveți careva neclarități sau întrebări sunteți liberi să le acordați mai jos în comentarii. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *