Cine suportă cheltuielile la vânzarea-cumpărarea unui bun imobil?

Contractul de vânzare-cumpărare a unui bun imobil este supus unor formalități stricte de formă și de înregistrare a dreptului de proprietate care inevitabil impun anumite cheltuieli și taxe. 

Pe lângă achitarea prețului bunului imobil părțile trebuie să-și planifice bugetele pentru achitarea tuturor formalităților. În continuare vom analiza normele legale privind repartizarea acestor cheltuieli.   

1. Cheltuieli suportate de cumpărător 

Potrivit art. 1110 din Codul civil, intitulat “Cheltuielile de vânzare a unui bun imobil”, în cazul cumpărării unui teren sau unui alt bun imobil, cheltuielile de întocmire, autentificare notarială și de înregistrare în registrul bunurilor imobile a dreptului de proprietate dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare, precum și cheltuielile de preluare a documentelor necesare, sunt puse în sarcina cumpărătorului. 

Astfel, cumpărătorul este obligat să suporte personal următoarele cheltuieli: 

– cheltuielile de întocmire a contractului. Acestea reprezintă costul serviciilor de întocmire a proiectului contractului de vânzare-cumpărare achitate unui avocat sau însăși notarului care va autentifica contractul, în cazul în care acesta redactează contractul. 

– cheltuielile de autentificare notarială. Potrivit art. 8 alin.(11) și (12) din Legea nr. 271 din 27.06.2003 cu privire la metodologia calculării plății pentru servicii notariale, cuantumul plății pentru autentificarea tranzacțiilor evaluabile cu bunurile imobile, în cazul în care solicitantul este persoană fizică, se stabilește în proporție de 0,1% din valoarea tranzacției.  

În cazul în care solicitantul este persoană juridică, plata pentru autentificarea tranzacției evaluabile cu bunurile imobile se determină conform cuantumului prevăzut la alin.(1), aplicând coeficientul 0,5 la efectuarea tranzacțiilor în valoare de până la 800000 de lei. Cuantumul minim al plății pentru autentificarea tranzacțiilor evaluabile cu bunurile imobile constituie 120 de lei. 

Cuantumul plății pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare a locuințelor în cadrul Programului de stat „Prima casă”, precum și pentru autentificarea contractelor de ipotecă în cadrul acestui program, se stabilește în proporție de 0,1% din valoarea tranzacției. 

– cheltuielile de înregistrare a dreptului de proprietate. După autentificarea contractului de vânzare-cumpărare vânzătorul este obligat să-l înregistreze în Registrul bunurilor imobile cu achitarea taxei pentru înregistrare. 

– cheltuielile de preluare a documentelor necesare presupun cheltuielile suportate la ridicarea documentelor de la notar sau de la organul cadastral, care pot fi: de transport, împuternicire a unui reprezentant, etc. 

La fel, cumpărătorul va suporta cheltuielile pentru achitarea onorariului unui avocat, în cazul în care dorește să fie asistat pe parcursul procesului de negociere și semnare a contractului de vânzare-cumpărare. 

2. Cheltuieli suportate de vânzător

La rândul său, până la adresarea către un notar în vederea întocmirii contractului de vânzare-cumpărare, vânzătorul va suporta următoarele cheltuieli

– pentru obținerea Extrasului din Registrul Bunurilor Imobile. Extrasul asupra bunului imobil obiect al vânzării se eliberează la cererea proprietarului de către organul cadastral teritorial. Actul se eliberează în termen de 3 zile lucrătoare la achitarea taxei de 51 lei. Eliberarea actului în termen de 1 zile lucrătoare este posibilă la achitarea sumei de 255 lei pentru imobilele din orașe și municipii sau 51 lei pentru imobilele din sate. 

– pentru obținerea Certificatului privind valoarea cadastrală a bunului imobil. Certificatul se eliberează la cererea proprietarului de către organul cadastral teritorial în termen de 3 zile lucrătoare la achitarea sumei de 48 lei. Eliberarea actului în termen de 1 zile lucrătoare este posibilă la achitarea sumei de 240 lei pentru imobilele din orașe și municipii sau 48 lei pentru imobilele din sate. 

– pentru autentificarea procurii reprezentantului. În cazul în care vânzătorul va împuternici o terță persoană să semneze contractul de vânzare-cumpărare, cheltuielile de autentificare a procurii este în sarcina vânzătorului. 

– pentru obținerea Certificatului de urbanism informativ. Cumpărătorul este în drept să solicite vânzătorului prezentarea Certificatului de urbanism informativ pentru a analiza informațiile privitor la destinația terenului, regimul arhitectural-urbanistic al terenului, procentul de ocupație a terenului etc. Certificatul se eliberează de către primăria localității la cererea proprietarului cu achitarea unei taxe ce nu poate depăși 50 lei. 

– pentru asistență juridică. În cazul în care bunul imobil supus vânzării are o valoare considerabilă, vânzătorul este în drept să-și angajeze pe cheltuiala sa un avocat în vederea acordării asistenței juridice necesare încheierii contractului.  

– pentru achitarea impozitului restant. În cazul în care vânzătorul are restanțe la achitarea impozitului pe bunurile imobile, acestea urmează a fi achitate de vânzător, întrucât nu trec în mod automat în responsabilitatea cumpărătorului. 

Acestea sunt regulile prevăzute de lege pentru suportarea cheltuielilor la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, însă părțile sunt libere să negocieze diferit achitarea cheltuielilor, plătind în părți egale sau o parte să suporte și cheltuielile celeilalte părți. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *