Autorizații

Autorizației de demolare, desființare
  

Ghid pentru obținerea Autorizației de demolare

Una din principalele garanții ale dreptului de proprietate este dreptul de posesiune, de folosință și de dispoziție asupra bunului, ceea

  

Ce lucrări pot fi efectuate fără autorizație de construcție?

Potrivit art. 14 alin. (1) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție nr. 163 din 09.07.2010, se pot executa fără certificat de urbanism pentru